Leveringsvoorwaarden

Op alle offertes en rechtshandelingen van, en overeenkomsten met, Presentation Products by Messelink zijn de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie van toepassing, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Via onderstaande link kunt u onze leveringsvoorwaarden bekijken.
Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie